Melanizm przemysłowy

Melanizm przemysłowy

Melanizm przemysłowy

W interesie kobiet domagamy się, aby prewencyjne stosunki płciowe coraz bardziej były znane i rozpowszechnione, gdyż zupełnie zgadzamy się z Beblem, że kobieta przyszłości więcej niż dziś: „zapragnie korzystać ze swobody i niezależności i nie zechce połowy lub trzech czwartych najpiękniejszych lat swego życia spędzać w ciąży lub z dzieckiem przy piersi. Można zatem powiedzieć, że postęp cywilizacyjny na tym polega, by człowiek coraz bardziej opanowywał przyrodę i sam swym przeznaczeniem rządził.

Jakkolwiek rozumie się samo przez się, że w odpowiednich granicach trzymany przyrost ludności niezbędną organiczną podstawę duchowego i materialnego postępu stanowi, to jednak odrzucać musimy nieuzasadnione hipotezy, że szybki i liczny przyrost ludności i wynikająca zeń coraz zażartsza walka o byt sprzyjać ma postępowi naszej cywilizacji. Raczej odwrotne twierdzenie przyjąć należy. Podczas gdy dotychczasowa nauka o zaludnieniu przeważnie się jego ilością zajmowała, zaczyna obecnie torować sobie drogę nowa biologiczna nauka, która organiczną jakość człowieka czyni ogniskiem społecznej fizjologii.