Algorytm ewolucyjny

Algorytm ewolucyjny

Algorytm ewolucyjny

Ten popęd do życia, walka o byt i dobrobyt na dwojakiej drodze tworzą organizację społeczną i postęp ogólny. Po pierwsze tylko takie stanowisko zapewnia z reguły jednostce utrzymanie dla niej i jej rodziny, na którym zdobywa ona środki do życia i jego rozkosze także dla drugich i dla ogółu. Walka konkurencyjna wzmaga u człowieka pomysłowość i zręczność. Stąd powstają coraz nowe gałęzie przemysłu, techniki, handlu, wiedzy, sztuki a nawet poezji. Współzawodnictwo zatem daje życie nowym organom społecznej całości, które ogół na wyższym szczeblu rozwoju stawiają. Rozmaite bowiem zawody i rzemiosła są w rzeczy wistem tego słowa znaczeniu organami społecznego ciała. Oto jest zbawienne organizacyjne działanie pozytywne współzawodnictwa o środki do życia i dobrobyt. Zaznaczyć jednak musimy inny, bezpośrednio wprawdzie negatywny ale w dalszych następstwach niemniej pozytywny rezultat walki o byt. Walka konkurencyjna trwająca z pokolenia w pokolenie tępi nie użyteczne naleciałości społeczne, a korzystnym kierunkom otwiera szersze pole rozwoju. Tym sposobem społeczeństwo uwalnia się od żywiołów niepożądanych, a jego dzielność wciąż wzrasta. Nie tylko między jednostkami tegoż samego narodu, lecz i między narodami, ludami, rasami kuli ziemskiej istnieje taka walka i współzawodnictwo.