Rasa Archive

Teoria ewolucji obalona

R. Wallace w swych cytowanych już tutaj artykułach o „Doborze ludzkim i postępie ludzkości” uważa dobór płciowy jako jedyny środek naprawy rasy. Słusznie zaznacza, że nie chodzi o wyższy poziom udoskonalenia dla niewielu, lecz o podniesienie przeciętnego poziomu, a to najłatwiej da się osiągnąć przez usuwanie tych, co najniżej stoją, a swobodne mieszanie się reszty.
Category: Rasa

Kreacjonizm

Z pomiędzy nowych autorów, którzy po Spencerze i Darwinie uczynili poprawę rasy głównym punktem społeczno-fizjologicznego zainteresowania, wymienić należy Haycrafta, Wallace’a i Ploetza. Haycraft w swej zajmującej książce o „Doborze naturalnym i poprawie rasy“ zwracał uwagę na obowiązki rodzicielskie. Domaga się on najprzód, by włóczęgów i przestępców usuwać od obcowania z ubogimi niewinnymi. „Społeczeństwo powinno ich
Category: Rasa

Homologia

W przepisach jego prawodawczych czytamy, że Stróże, czyli klasa najwyższa, z której rekrutują się mędrcy i kierownicy narodu, nie powinni między sobą bezładnie związków płciowych zawierać. Najlepsi mężczyźni powinni się łączyć z najlepszymi kobietami. Lichych latorośli nie powinno się chować. Dzieci powinny pochodzić od ludzi będących w pełnym rozkwicie sił, kobiet dwudziestoletnich i trzydziestoletnich mężczyzn,
Category: Rasa

Tiktaalik

Z drugiej strony jednak pociąga go majątek i wysokie stanowisko. Jednakże mógłby on przez swój wybór nie tylko uczynić coś dla ustroju i powierzchowności swego potomstwa, lecz i dla ich umysłowych zdolności i moralnych zalet. Jednostki obu płci powinny by się powstrzymać od małżeństwa, jeśli tylko w pewnym wyraźnym stopniu umysłowo lub fizycznie są upośledzone.
Category: Rasa

Kreacjonista

Jak we wszystkich kwestiach biologii społecznej, tak i w tym razie Darwin wygłosił myśli zasadnicze o utrzymaniu i udoskonaleniu rasy. Gdy swą teorię doboru naturalnego zastosował do rodzaju ludzkiego i zróżniczkowania ras, wpadł na głęboką myśl, że nie tylko walka o żywność, lecz raczej walka o rozmnażanie i wynikający z niej dobór płciowy dźwignię postępu
Category: Rasa

Slepy zegarmistrz

Przypominamy wycieczki Spencera przeciw filantropii i opiece nad ubóstwem i słabością, jego obronę zupełnej wolności indywidualnej, egoizmu i samopomocy, celem przyspieszenia procesu oczyszczania rasy. Haeckel już przed laty wskazywał zgubne następstwa „medycznej hodowli „Im dłużej chorowici rodzice przy pomocy sztuki lekarskiej swą wątłą egzystencję ciągną, tym liczniejsze potomstwo może po nich ich nieuleczalne cierpienia odziedziczyć,
Category: Rasa

Wszystkie zwierzęta

Najdawniejszą jest higiena indywidualna i społeczna zawierająca przepisy pojedynczego człowieka i zbiorowego życia dotyczące. Higiena rasy w ściślejszym znaczeniu jest higiena rozrodczą; bada ona, w jakich warunkach można naprawić jakość nowych pokoleń, Jest ona zastosowaną do człowieka nauką o doborze płciowym i sztucznym. Wykaże się więc, że tylko przywrócenie związku między społecznym i małżeńskim doborem
Category: Rasa

Ksiega rodzaju

Jak wiadomo nauka Darwina na tym polega, że w walce o byt najodpowiedniejsi przetrmają i rozmnażają się. Polega ona zatem na doborze i hodowli. Teoria Spencera o oczyszczaniu się rasy wyraża podobny punkt widzenia. Wykazaliśmy już jednak poprzednio, że w społeczeństwie cywilizowani objawia się dążność, która oddziela dobór od hodowli i wiedzie do zwyrodnienia. Wykazaliśmy
Category: Rasa

Melanizm przemysłowy

W interesie kobiet domagamy się, aby prewencyjne stosunki płciowe coraz bardziej były znane i rozpowszechnione, gdyż zupełnie zgadzamy się z Beblem, że kobieta przyszłości więcej niż dziś: „zapragnie korzystać ze swobody i niezależności i nie zechce połowy lub trzech czwartych najpiękniejszych lat swego życia spędzać w ciąży lub z dzieckiem przy piersi. Można zatem powiedzieć,
Category: Rasa

Dobór naturalny

To jednak nie rozstrzyga jeszcze dalszego pytania, czy w równej mierze postępuje również i przedmiotowa zdolność wytwarzania środków żywności tj. wyzyskiwanie sił przyrody. Ściśle i matematycznie nie da się to obliczyć. To jedno jest jednak pewne, że spożytkowanie przyrody jeszcze dalekim jest od wyczerpania jej, a dzięki olbrzymiemu rozwojowi wiedzy i techniki coraz większe przybiera
Category: Rasa