Ksiega rodzaju

Ksiega rodzaju

Ksiega rodzaju

Jak wiadomo nauka Darwina na tym polega, że w walce o byt najodpowiedniejsi przetrmają i rozmnażają się. Polega ona zatem na doborze i hodowli. Teoria Spencera o oczyszczaniu się rasy wyraża podobny punkt widzenia. Wykazaliśmy już jednak poprzednio, że w społeczeństwie cywilizowani objawia się dążność, która oddziela dobór od hodowli i wiedzie do zwyrodnienia. Wykazaliśmy dalej, że tylko ekonomiczna organizacja socjalizmu może społeczny dobór osobników podciągnąć na nowo pod prawidłowość przyrodzoną, ale że ten dobór osobisty sam przez się trwale rasy doskonalić nie może. Pod wyrazem rasa rozumiemy w znaczeniu etnologicznym pewną sumę fizjologicznych cech odróżniających jedną część ludzkości od drugiej. Używa się jednak tego wyrazu i w ciaśniejszym znaczeniu, dla określenia uderzającej i zdrowej energii życiowej osobników. Tak np. mówi się o kobiecie, że widać w niej rasę.

W tym rozumieniu rasa oznacza silę fizjologiczną człowieka, a gdy ta staje się kwestią praktycznych prawideł zdrowia, można słusznie mówić o higienie rasy jak A. Ploełz. Sumą przepisów mających na celu zdrowie człowieka zajmuje się higiena.