Dowody ewolucji

Dowody ewolucji

Dowody ewolucji

Faktycznie w każdej epoce dokonywa się przystosowanie liczby do ilości środków utrzymania. Jest to prawo natury, z pod którego wyłamać się nie może żadna istota żyjąca, a zatem i człowiek. Lecz przystosowanie to dokonywa się różnymi czasy w rozmaitych warunkach. Czasem dokonywa się ono kosztem mniejszych, czasem kosztem większych ofiar, a w granicach możliwej a istotnej liczby ludności rzeczywiście toczy się walka o nagi byt. Marks nigdy nie przeczył względnemu przeludnieniu, a przyczyn jego szukał w przyczynach historycznego rozwoju współczesnego społeczeństwa. Już A. Smith mówił: „Każdy gatunek zwierzęcy mnoży się z natury rzeczy w miarę środków utrzymania i nie może się nigdy mnożyć więcej niż one na to pozwalają. Jednakże w cywilizowanych społeczeństwach brak środków żywności może tylko u klas niższych stawiać granice dalszemu mnożeniu się ludzi, i to tylko w ten sposób, że znaczna część dzieci zrodzonych w bardzo płodnych małżeństwach wymiera”. To sprawia, że zapotrzebowanie ludzi, tak samo jak popyt na inne towary, normuje także wytwarzanie ludzi i przyspiesza je, jeśli się zbyt powolnie dokonywa, a opóźnia gdy postępuje zbyt szybko.