Tabela kodu genetycznego

Tabela kodu genetycznego

Tabela kodu genetycznego

Przeciwnym jest jednak wszelkiej prawodawczej interwencji krępującej wolność osobistą i osobiste szczęście jednostki, przekonany jest bowiem, że skoro tylko oczyścimy augiaszową stajnię dzisiejszego ustroju społecznego i takie wprowadzimy instytucje, by każdy brał udział w fizycznej i umysłowej pracy, a każdy pracownik otrzymywał za swą pracę pełne wynagrodzenie, przyszłość rasy zabezpieczoną będzie dzięki tym samym prawom rozwoju ludzkiego, które doprowadziły do powolnego lecz nieprzerwanego postępu wyższych zdolności człowieka. Kobiety obdarzone większą swobodą i wyższym wykształceniem, będą wywierały wpływ bardzo wielki na dobór płciowy. Przez wybór najdzielniejszych słabi sami przez się ustąpią bez obrazy naszego poczucia ludzkości.

Karol Kaułsky w artykule p. t. „Demokracja społeczna i darwinizm” dochodzi do wniosku, że demokraci społeczni nie powinni sobie nad tym łamać głowy, jak się da ich teoria z darwinizmem pogodzić: „Jedno z drugiem nie mają nic wspólnego”. Nie mówi tego jednak w znaczeniu bezwzględnym, ażeby między niemi w ogóle nie było żadnych punktów stycznych, chce tylko wyrazić, że szablonowe i bezkrytyczne odnoszenie darwinizmu do społeczeństwa ludzkiego i wynikające stąd zwalczanie demokracji społecznej, o tyle pozbawione jest związku z istotą tej demokracji, iż sąd o niej wydawać można tylko na podstawie badań nad obecnym społeczeństwem i jego rozwojem nie za badań nad rozwojem gatunków roślinnych i zwierzęcych.