Komórki eukariotyczne

Komórki eukariotyczne

Komórki eukariotyczne

Proszę na przykład czytać co następuje: „Kto wie, jak kucharka spogląda z góry na posługaczkę, lokaj z hrabiowskiego domu na lokaja mieszczańskiej rodziny, zdolny mularz lub cieśla na prostego wyrobnika, kto wie, jak jaskrawo odbijają się wszystkie te różnice stanowiska na poglądach i dochodach wszystkich mimo obecnego fanatyzmu równościowego, ten uzna w hierarchii stanów psychologiczną konieczność niezależną od epoki. Jest rzeczą niezmiernie przykrą dla człowieka znajdującego się w fazie reakcyjnego, wstecznego rozwoju, gdy mu przypominają grzechy jego radykalnej młodości.

Gustaw Cohn w swych „Zarysach ekonomii politycznej” poświęca systemowi wolnej konkurencji następujące przyrodnicze i etyczne uwagi.

Idea wolnej konkurencji polega na wyobrażeniu, że prosty mechanizm reguluje stosunek między ekonomicznymi czynnościami jednostki a potrzebami ogółu, przy czym albo interesy tegoż rodzaju zmuszają interes osobisty do wykonywania czynności wymaganych, albo też interes przeciwny czuwa bacznie, by one pewnej miary nie przekraczały.