Antropogeneza

Antropogeneza

Antropogeneza

Tymczasem, podczas gdy w walce z przyrodą rozsądek domaga się porządku, który by każdej istocie ludzkiej zapewnił rozwój jej sił i zdolności, miarę możliwości -wskazuje rozpoznanie trudów jakie skutkiem warunków naturalnych przy rozwoju tej idei się narzucają. Gdyż póki tylko prawdą jest – a będzie to prawdą jeszcze bardzo długo, że naturalne umiłowanie życia i naturalna rozkosz mnożenia się są silniejszymi popędami i silniej oddziaływają na postępowanie ludzkie, niż jakakolwiek miara wartości życia, póty choćby najwyższy rozwój pewnej cząstki społeczeństwa nie może wynagrodzić i zrównać nierówności między naturą a kulturą; przeciwnie, im wyżej on postąpi, tym jaskrawsze światło na te nierówności rzuci.

Neurath w swoich: „ Volkswirschaftliche und sozialpolitische Essaysu (Ekonomiczne i społeczno-polityczne szkice)3) w ten sposób określał stosunek darwinizmu do ekonomji społecznej, że darwinizm nie jest niczym innym niż przeniesieniem ekonomiczno-społecznych nauk Smitha, Malthusa i Ricarda w dziedzinę przyrodniczej wiedzy. Neurath nie jest przyjacielem ani demokracji społecznej, ani wszechwładzy kapitału. Ekonomiczną konkurencję uważa za równoznaczną z walką o byt, jednakże jego zdaniem dziejami ludzkimi nie rządzi wyłącznie walka o chleb i o uprzywilejowane stanowisko.