Algorytmy ewolucyjne

Algorytmy ewolucyjne

Algorytmy ewolucyjne

Zasada polityczna: równe prawa i równe obowiązki powinna iść w parze z zasadą społeczną równe środki i równe okoliczności. Rozstrzygać powinna osobista siła i praca, osobisty talent i wytrwałość, lecz nie warunki sprzyjające lub nieprzyjazne, albo też przypadkowość urodzenia. Sądząc z tych poglądów i zapatrywań można by mniemać, że Buchner jest demokratą społecznym lub, że do tego kierunku się zbliża. Jednakże bardzo stanowczo oświadcza się przeciw komunizmowi i przeciw zniesieniu własności prywatnej. Domaga się zniesienia z jednej strony renty gruntowej, prawa spadkowego i wspólnego posiadania ziemi. Z drugiej jednak strony głosi, że niema innego środka dla wyrównania tych różnic (między biedą i bogactwem), zadosyć uczynienia sprawiedliwości ogólnej ekonomicznej i potrzebie, jak trwałe lub też tymczasowe zwrócenie kapitałów, bogactwa narodowego i dóbr ludzkich tym, którym one się z natury i z prawa należą, t. j. ogółowi czyli ludzkości. Gdy te dobra znowuż do rąk jednostek się dostaną, o ile ich one dla rozwinięcia i spożytkowania swych sił potrzebują i o ile się o to inną drogą nie postarają, oswobodzą je one po troszkę z pod przewagi kapitału prywatnego i uzdolnią do służenia sobie i ogółowi przez swą niezależną działalność.