Teoria ewolucji darwina

Teoria ewolucji darwina

Teoria ewolucji darwina

Moralny a zarazem i ekonomiczny upadek, którym nam grozi wolna konkurencja, znacznie jaskrawiej by się zaznaczał, gdyby siły społeczne, mianowicie bezinteresowne poświęcenie i poszanowanie obowiązku, wierność, rzetelność, idealizm, nie były zachowały znacznej części swej potęgi i żywotności mimo brutalnie egoistycznego ekonomicznego ruchu. Również i przeważa część pracy naukowej, która tak potężnie wspiera rozwój techniczny i ekonomiczny, tak olbrzymie zwycięstwa mu zapewnia i taką świetność nadaje, nie płynie bynajmniej ze źródła indywidualistycznego współzawodnictwa, lecz z najwyższego napięcia ducha społecznego tj. ze wzniosłego poświęcenia dla ogółu, z niewyczerpanego idealizmu, goniącego wciąż „za prawdą dla samejże prawdy“. W walce o byt takiej, o jakiej mówi przyrodnicza teoria rozwoju, tak zwany nadczłowiek nie zyskałby przewagi, lecz dusza największą miłością bliźniego natchniona, ta, która w najszerszej pełni uznają prawa i cele ogółu, a dobrodziejstwa społecznej organizacji najuczciwiej, najmądrzej spożytkować i urzeczywistnić zdoła. Cała walka o byt w świecie ludzkim przeobraża się tym sposobem we wielkie, solidarne oddziaływanie przeciw krępującym z zewnątrz wpływem przyrody oraz niedomaganiom i brakom ustroju społecznego.