Darwinowska idea rozwoju Archive

Pierwotne dzieje rodziny cz. 13

Z przestrzennego postrzegania bliskości i przyległości powstaje postrzeganie następstwa w czasie. Geiger powiedział, że myślenie jest w rzeczywistości drugim wzrokiem, że bez zmysłu wzroku nie moglibyśmy dostrzec przyczynowego związku zjawisk. Tak jak z zakresu organiczno – zmysłowych wyobrażeń i czynów zwierzęcia wytworzyły się wzrokowe wyobrażenia przestrzeni, tak istotnie z układu obozowiska człowieka pierwotnego wraz ze
Category: Darwinowska idea rozwoju

Pierwotne dzieje rodziny cz. 12

Te stosunki przestrzenne mają wyjaśnić malajską, związkami krwi złączoną rodzinę Morgana, najdawniejszą, pierwotną formę małżeństwa zbiorowego. Mucke odrzuca jednak wniosek Morgana, że kiedy dzieci braci i kuzynów ojca ojcami nazywały, a siostry i kuzynki matki matkami, miało to świadczyć o tym, że wszystkie siostry i kuzynki z wszystkimi braćmi i kuzynami żyli w związkach płciowych.
Category: Darwinowska idea rozwoju

Pierwotne dzieje rodziny cz. 11

Zatem przyczyną płciowego podziału nie jest wyobrażenie pokrewieństwa, gdyż na to potrzeba było wyższego rozwoju wyobrażeń. „Pierwsze ludzkie związki,  t. j. związki o jakich człowiek pierwotny miał wyobrażenie – były związkami przestrzennymi, lokalnymi, a nawet pierwsze pokrewieństwa miały tę cechę. Podobni szukają instynktownie legowiska obok podobnych sobie płcią i wiekiem. Dziewczęta umieszczają się obok dziewcząt,
Category: Darwinowska idea rozwoju

Pierwotne dzieje rodziny cz. 10

Pokrewieństwo wprawdzie wywołało podział, rozczłonkowanie hordy, ale jak powstało pojęcie pokrewieństwa w duszy człowieka pierwotnego? Rodziny i gromady zwierzęce łączy zmysłowa sympatia; jak jednakże powstać mogły duchowe związki stanowiące typowe cechy stosunków, które nazywamy małżeństwem ludzkim, ludzką rodziną i ludzkim społeczeństwem w przeciwieństwie do podobnych stosunków zwierzęcych? Mucke na pytanie to odpowiada w następujący sposób:
Category: Darwinowska idea rozwoju

Pierwotne dzieje rodziny cz. 9

Niezmiernie ciekawą w tym względzie jest książka Muche’go o „Hordzie i rodzinie” stanowiąca cenne uzupełnienie przedhistorycznych badań Morgana i rzucająca promień światła na zakres wyobrażeń pierwotnej duszy przedhistorycznego człowieka. Mucke próbuje dowieść, że w czasach pierwotnych „rodzina, jako zażyły związek rodziców i dzieci nie istniała wcale“ że jednak z drugiej strony nie było dzikiego bezładu
Category: Darwinowska idea rozwoju

Pierwotne dzieje rodziny cz. 8

Bliższe fizjologiczne i psychiczne przyczyny powodujące to łączenie się krewnych są nam prawie zupełnie nieznane. Być może że szkodliwe następstwa takich częstych związków przez naturalny dobór odmieniły formy małżeńskiego pożycia i z wolna wytworzyły w świadomości człowieka wyobrażenie kazirodztwa. Rozpoznanie stosunku pokrewieństwa rodziców i rodzeństwa jest bardzo skomplikowanym procesem psychicznym, możliwym jedynie jako logicznie unormowany
Category: Darwinowska idea rozwoju

Pierwotne dzieje rodziny cz. 7

Skoro jednak tylko postawimy pytanie, jak małpy przeobrażające się w ludzi doszły do tego, by patrząc jedno na drugie rzec: ty jesteś moim ojcem, ty moją matką, ty moim dzieckiem itd. zaraz zmienia się zagadnienie i staje się bardziej zawikłanym. Psychologiczne odbicie fizycznego pokrewieństwa w duszy człowieka pierwotnego jest kwestią głębszą, na którą odpowiedź znaleźć
Category: Darwinowska idea rozwoju

Pierwotne dzieje rodziny cz. 6

Engels stosuje tylko bezład do stopni pokrewieństwa i odróżnia od niego życie pojedynczymi parami w obrębie bliższego lub dalszego koła krewnych. Przemawia zatem i dowód zoologiczny, że małpy do ludzi podobne, mogące być także tylko boczną gałęzią tego wspólnego, pierwotnego pnia, od którego pochodzi człowiek, żyją parami w dłuższych lub krótszych związkach. Dlaczegóż by zatem
Category: Darwinowska idea rozwoju

Pierwotne dzieje rodziny cz. 5

Ziegler mówi o tym, że nawet: „u człowieka w stanie pierwotnym istniało ścisłe rodzinne pożycie” Charakteryzuje on bezład w ten sposób, „że w danem plemieniu każdy mężczyzna może żyć z każdą kobietą i każda kobieta z każdym mężczyzną; żaden mężczyzna z żadną kobietą nie zawiązuje stosunków trwałych, a ojcostwa nigdy stwierdzić nie można”. W końcu
Category: Darwinowska idea rozwoju

Pierwotne dzieje rodziny cz. 4

W tej postaci rodziny zatem tylko przodkowie i potomkowie, rodzice i dzieci są wykluczeni wzajemnie od praw i obowiązków małżeńskich. Bracia i siostry, cioteczne i stryjeczne rodzeństwo pierwszego, drugiego i najdalszego stopnia są sobie wzajemnie braćmi i siostrami a zarazem mężami i żonami”. W rodzinie Punalua niedozwolone są stosunki płciowe między braćmi i siostrami. Zatem
Category: Darwinowska idea rozwoju