Bezpośrednie dowody ewolucji

Bezpośrednie dowody ewolucji

Bezpośrednie dowody ewolucji

Ekonomiczne współzawodnictwo musi też w pewnej mierze być uważane jako specjalna forma powszechnej walki o byt, i Kautsky powinien był też dotknąć kwestii, czy i w społeczno-demokratycznym społeczeństwie dobór naturalny istnieć może lub powinien. Dobór naturalny bowiem jest nieodzownym środkiem ludzkiego postępu, cała trudność kwesii polega jednak na określeniu warunków, w jakich on się najpomyślniej dokonywa.

Odpowiedzią na pracę Kautsky’ego, a zarazem jej uzupełnieniem, była praca innego autora B. Cunow. Cunow na wielu punktach zgadza się z Kautskym, zaznacza jednak, że każda nauka musi się liczyć z wynikami nauk innych.

Tak się też dzieje z darwinizmem i demokracją społeczną. Jakkolwiek ekonomiczne i społeczne walki rozmaitych okresów rozwoju, nie wydały nowych gatunków, jednakże wywierały wpływ ogromny na fizyczne i duchowe ukształtowanie się gatunków już istniejących; nie są one samą walką o byt, lecz są jej częścią, stanowią niektóre z tych różnorodnych postaci, jakie ona w świecie ludzkim przybiera. Wysoko rozwinięta wytwórczość maszynowa jest tak samo środkiem wytwarzania środków istnienia, jak łuk i strzały przedhistorycznego barbarzyńca lub też szpony i kły pewnych gatunków zwierząt, tylko warunki współczesnego społeczeństwa są inne, wyższe niż w pierwotnej hordzie.