Neodarwinizm

Neodarwinizm

Neodarwinizm

Ta walka o byt wywołuje wiele cierpień i krzywd. Prowadzi się ją bardzo nierównymi siłami i środkami. W królestwie zwierząt rozstrzyga osobista siła i zdolność. Inaczej się dzieje z człowiekiem, który już przychodząc na świat zastaje wszystkie miejsca przy uczcie życia zajęte, a jeśli urodzenie, bogactwo, stanowisko itd. nie przychodzą mu w pomoc, z góry jest na to skazany, by swe siły i życie oddać na usługi innych. Lepiej byłoby dla nas, gdybyśmy zjednoczonymi siłami, wspierając się wzajemnie dążyli do wspólnych celów, zwalczali zapory, jakie nam stawia przyroda, niż gdy najlepsze siły trwonimy przez ich ścieranie się we wzajemnym wyzysku i współzawodnictwie. Samo przez się tak zbawienne współzawodnictwo powinno trwać dalej, ale powinno ono odrzucić surową postać wzajemnego zwalczania i tępienia się w walce o byt, a przybrać postać uszlachetnioną współzawodnictwa w pracy dla ogólnego dobra. Buchner twierdzi iż zadaniem humanizmu i postępu ludzkiego w przeciwieństwie do przyrody dzikiej jest walka przeciw surowej walce o byt, zastąpienie siły przyrody siłą rozumu, możliwe wyrównanie środków i okoliczności przysługujących jednostkom w ich walce o egzystencję i we współzawodnictwie o swobodny rozwój życiowy.