Rozwój psychiki społecznej Archive

Społeczeństwo przemysłowe

Społeczeństwo przemysłowe, właściwe rozwiniętej fazie produkcji, od swoich członków wymaga systematyczności, umiejętności skupiania uwagi, pracowitości. Cały okres bytu osiadłego był szkołą przygotowawczą w tym kierunku, a nasze wywody o szczepach, z których pochodzą niewolnicy, dostatecznie uwydatniły tę właściwość stałego trybu życia pod względem rugowania natur opornych: wykazaliśmy, iż uzdalnia on człowieka do wykonywania pracy, której
Category: Rozwój psychiki społecznej

Rozbieżności duchowe

W miarę tego, jak lud posuwa się po drodze postępu kulturalnego, od dzikości do barbarzyństwa, od tego zaś do cywilizacji, skala rozbieżności duchowej wzrasta, t. j. w narodzie istnieją różnorodniejsze typy umysłowe i emocjonalne, oraz stopnie napięcia pewnej zdolności lub właściwości wahają się w szerszych granicach. Jest to rzecz zgoła zrozumiała. Po pierwsze, liczba członków
Category: Rozwój psychiki społecznej

Grupa etniczna

Streścimy najogólniejsze wyniki wywodów dotychczasowych. Grupa etniczna, rozważana pod względem składu duchowego, przedstawia wypadkową z jednej strony bezpośrednio istniejących warunków bytu swego, zarówno przyrodzonych, tkwiących w martwym otoczeniu, jako też społecznych, występujących jako urządzenia, z drugiej zaś-przeszłości swojej, tj. ubiegłych warunków istnienia. Otoczenie jest siłą, przekształcającą charakter grupy etnicznej – w zakresie przymiotów, które, w
Category: Rozwój psychiki społecznej