Ewolucja darwina

Ewolucja darwina

Ewolucja darwina

Dotychczas nie dowiedziono jeszcze, by szybki przyrost ludności i silna walka konkurencyjna udoskonalały rasę. Nie tylko nie można dowieść, lecz można nawet zebrać dowody, że one w pewnych okolicznościach sprowadzają upadek rasy. W organicznym świecie roślin i zwierząt, jak Darwin wymownie dowiódł, szybkie mnożenie się i silne współzawodnictwo są istotnie dźwignią postępu. To prawo natury organicznego życia jednakże tylko względnie stosować się może do rodu ludzkiego, t. j. tylko zależnie od technicznych i umysłowych komplikacji i różniczkowań. Można wskazać i w organicznym świecie analogiczny stosunek, to jest zależność zdolności rozrodczej od stopnia organizacji. Bierne zachowanie się niższych żyjątek wobec zewnętrznych sił i przeciwności otoczenia wynagradza się większą zdolnością rozrodczą. Im więcej powstaje fizycznych i zewnętrznych środków pomocniczych do walki, tym mniejszą staje się organiczna siła rozrodcza, t. j. im czynniej zachowują się dane stworzenia wobec przyrody. Dzięki narzędziu i myśli logicznej człowiek swą czynną postawą wobec zewnętrznego świata przewyższa wszelkie inne twory, a w historii i społeczeństwie wchodzi w wyższą sferę życia, w której źródłem postępie jest psychiczny stosunek człowieka do człowieka.