Kreacjonista

Kreacjonista

Kreacjonista

Jak we wszystkich kwestiach biologii społecznej, tak i w tym razie Darwin wygłosił myśli zasadnicze o utrzymaniu i udoskonaleniu rasy. Gdy swą teorię doboru naturalnego zastosował do rodzaju ludzkiego i zróżniczkowania ras, wpadł na głęboką myśl, że nie tylko walka o żywność, lecz raczej walka o rozmnażanie i wynikający z niej dobór płciowy dźwignię postępu stanowi, Temu czynnikowi jednak przypisuje raczej drugorzędne cechy płciowe i zewnętrzny wygląd stworzeń; w doborze płciowym widzi raczej wybór dotacyjny niż ustrojowy. Mimo to wyświetlił on jasno wpływ wyboru osobistego, który dokonywa się w małżeństwie ludzkim, na ustrój fizyczny, moralne i umysłowe cechy pokoleń. „Zanim człowiek dopuści do parzenia u koni, bydła lub psów bada starannie ich cechy i pochodzenie. Gdy jednak sam zawiera małżeństwo nie zadaje sobie zwykle tego trudu. Kieruje się on nieomal tymi samymi pobudkami, co niższe zwierzęta, gdy im wolny pozostawimy wybór, choć o tyle je przewyższa, że ceni wysoko cnoty i zalety duchowe.