Drzewo filogenetyczne

Drzewo filogenetyczne

Drzewo filogenetyczne

„Miłość prawdy i zmysł sprawiedliwości, uczucie ludzkości i cześć, jaką winniśmy duszy naszego bliźniego zanoszą protest, przeciw zdaniu o wolnym współzawodnictwie, które jest kłamstwem wtedy, gdy pod niem kryjemy mniemanie, że robotnik nie mający innych środków do życia prócz pracy własnej może się „swobodnie” umawiać z kapitalistą, który mu zarobek daje, t. j. że może ofiarowaną zapłatę zupełnie dowolnie przyjąć lub odrzucić. Jeden kapitalista z drugim może swobodnie współzawodniczyć, lecz nie robotnik z kapitalistą. Wobec niego kapitalista jest uprzywilejowanym lecz nie “współzawodnikiem. Harmening kreśli następnie obraz innych stron teraźniejszej walki społecznej i dochodzi do wniosku, że tylko przez zastosowanie zasad etycznych walkę o dobrobyt uszlachetnić będzie można.

Tym samym humanitarnym i etycznym duchem tchnie mowa IV. Forstera o „ Wiedzy przyrodniczej i etyce“ wygłoszona w roku 1893 w Eisenach. Nie można zdaniem Forstera dłużej pomijać pytania, czy w uprawnieniu wolnego współzawodnictwa, niezbędnego na pewien czas dla zwalczenia zbyt ciasnych społecznych więzów, z wolna nie doszliśmy zbyt daleko, i czy nie należałoby wziąć pod uwagę, że założenia, z których wynikło to pierwotne wyzwolenie, obecnie gruntownej uległy zmianie. Olbrzymie siły i prądy, które się rozwinęły w ludzkości w związku z rozwojem wiedzy, nie powinny by nadal tak bezładnie władać, jeśli nie mają całej cywilizacji na szwank narazić.