Kreacjonizm literatura

Kreacjonizm literatura

Kreacjonizm literatura

Współzawodniczą one między sobą o najżyźniejsze i najpiękniejsze krainy, o wyzyskanie rynków zbytu, o większy udział w owładnięciu handlem całych części świata i całej ziemi. Wśród walki zachodzą chwile zagłady politycznej, narodowej lub fizycznej ludów mniej dzielnych i odpornych. Mniej użyteczne grupy ludzkości zostają wytępione, a zdolniejsze i dzielniejsze ludy i szczepy zapełniają coraz szersze kręgi powierzchni kuli ziemskiej. Neurath zestawia poniekąd gospodarstwo przyrody z gospodarstwem społecznym. Dobór, jakim się zajmuje hodowca, osiąga to samo wśród trzody owiec, bydła, wśród warzyw i kwiatów itp. – co świadoma żądza chleba podniecana współzawodnictwem wśród społeczeństwa ludzkiego: przystosowanie do określonych celów, uspołecznienie zawodów i udoskonalenie w rozmaitym kierunku. Dobór w walce o byt i wydoskonalenie tego, co jest korzystnym dla jednostki lub dla ogólnej gospodarki przyrody, oto dwa pojęcia, którymi się obecny popularny darwinizm posługuje. Ale współzawodnictwo i użyteczność były już zasadniczymi pojęciami tych nauk społeczno-ekonomicznych, które, przeniesione w dziedzinę przyrody, darwinizmowi początek dały.