Człowiek rozumny

Człowiek rozumny

Człowiek rozumny

Kapitalistyczne społeczeństwo nie prowadzi do udoskonalenia lecz do zwyrodnienia gatunku. Jednakże zdaniem Ivautsky’ego to nie rozstrzyga sprawy. Jakkolwiek obecna konkurencja nie jest walką o byt w znaczeniu darwinizmu, nie jest dźwignią rozwoju, nie wynika stąd jednak, by zniesienie dzisiejszego współzawodnictwa znaczyło tyle, co wprowadzenie „prawdziwej“ walki o byt. Czyż nie byłaby możliwą w przyszłym społeczeństwie takaż sama nieobecność walki o byt, jak w dzisiejszym kapitalistycznym? Badając kwestię, czy demokracja społeczna da się pogodzić z darwinizmem, czy nie, zawsze wychodzimy z założenia, że walka o byt jest niezbędnym warunkiem rozwoju. U Darwina walka o byt ma ściśle określone znaczenie; przez naturalny dobór prowadzi do udoskonalenia gatunków. Nie jest ona jednak bynajmniej dźwignią jedyną. Mogą istnieć inne jeszcze, o których nie wiemy. Darwin odkrył jedną z nich w doborze płciowym. Sztuczny dobór u zwierząt domowych ogranicza walkę o byt do minimum, a jednak u nich właśnie spotykamy się ze znacznie szybszym rozwojem ras i odmian niż u zwierząt żyjących w stanie dzikim. W stanie natury u różnych rodzajów walka o byt działa w rozmaitym stopniu.