Stopnie społecznego życia cz. 7

Przez działalność techniczną i logiczną powstał w umyśle z wolna i stopniowo rozwijającego się człowieka nowy świat przyrodzonych wydarzeń, w którym myt, pierwotna postać życia duchowego, panował wszechwładnie nad królestwem duszy. Wszystko to zaś wzięło początek z pierwotnego lecz decydującego faktu, że pewien gatunek zwierzęcy specjalnie w tym kierunku uzdolniony stał się zwierzęciem przyczynowym i tworzącym narzędzia.

Jak nas pouczył przegląd stopni społecznego życia, świat organiczny, społeczny i duchowy są to tylko pojedyncze szczeble tej samej rozwijającej się w naturalny sposób rzeczywistości. Najprostsze stosunki życiowe i najwyższe powikłanie motywów, związków i czynności społeczeństwa ludzkiego całkowicie mieszczą się w ramach powszechnej prawidłowości biologicznych tworów. I w zakresie społecznym prawo ciągłości kształtów życia posiada zasadnicze znaczenie, Jednakże doskonałe ukształtowanie ludzkiego społeczeństwa polega na tym, że jego składniki wiążą się między sobą nie tylko organicznymi i instynktownymi lecz także i logicznymi węzłami.