O powstawaniu gatunków

O powstawaniu gatunków

O powstawaniu gatunków

Przy innej sposobności mówi Kautsky, iż Marks i Darwin znaleźli klucz do rozwoju przez walkę, Darwin przez walkę o byt, Marks przez walkę klas, a prawa ruchu w przyrodzie odkryte przez jednego z nich, oraz prawa ruchu w społeczeństwie przez drugiego odkryte sprowadzić można do wspólnych i powszechnych praw ruchu. Systematyczny przegląd obu tych teorii w każdym razie odkrywa w nich pewną wspólność.

Kautsky w ten sposób zestawia zdania darwinistycznych przeciwników i zwolenników demokracji społecznej.

Demokracja społeczna jest wrogiem kultury, mówią darwiniści; pragnie znieść wolną konkurencją, a konkurencja nie jest niczym innym niż walką o byt. Spotykamy się z nią w całym świecie roślinnym i zwierzęcym, bez niej niema rozwoju, jest tylko zabagnienie i cofanie się wstecz. Również przeciwnym naturze jak zniesienie współzawodnictwa jest zaprowadzenie równości. Cały rozwój żyjącego świata polega na nierówności, na tym, że istnieją silniejsi i słabsi, lepiej i gorzej uzbrojeni. Zwyciężają silniejsi, zdolniejsi i lepiej uzbrojeni, rozmnażają się i uszlachetniają swój gatunek; to udoskonalenie, ten postęp polega na upadku słabszych, mniej zdolnych, uzbrojonych gorzej, na ich nędzy, ich niedostatku.