Tiktaalik

Tiktaalik

Tiktaalik

Z drugiej strony jednak pociąga go majątek i wysokie stanowisko. Jednakże mógłby on przez swój wybór nie tylko uczynić coś dla ustroju i powierzchowności swego potomstwa, lecz i dla ich umysłowych zdolności i moralnych zalet. Jednostki obu płci powinny by się powstrzymać od małżeństwa, jeśli tylko w pewnym wyraźnym stopniu umysłowo lub fizycznie są upośledzone. Jednakże utopią byłoby mniemać, że takie nadzieje spełnić się mogą wcześniej, zanim prawa dziedziczności zostaną dokładnie i powszechnie poznane. Wszystko jest pożądanym, co nas do tego celu zbliża“. Jednakże i w tym kierunku miał Darwin poprzedników. Z tego co pisze Plutarch o Lykurgu, prawodawcy Sparty, musiał on być znawcą praktycznym higieny życia płciowego. Słabowite i chore noworodki wynoszono na dzikie wyżyny Tajgetu i tym sposobem usuwano z rasowego procesu. Przykładał on wielką wagę do fizycznego rozwoju obu płci i do związków małżeńskich. Istniał tutaj „rodzaj współzawodnictwa o jak najlepszy ustrój fizyczny”. Platon, którego idee zdradzają wpływ spartańskich urządzeń, w Republice swej czyni uwagę: „Z rodem ludzkim dzieje się to samo, co z psami myśliwskimi i końmi”.