Inteligentny projekt

Inteligentny projekt

Inteligentny projekt

Dla higienisty rasy stanowi wprost tragiczny widok spustoszenie, jakiego na polu sił fizjologicznych naszego gatunku dokonywa nieokiełznana walka osobista o materialną egzystencję. Kapitalizm i militaryzm niesumiennie niszczą i trwonią cenne dobro ludzkiej siły roboczej, bez względu na to, czy cierpi na tym naturalna siła rodu ludzkiego stanowiąca przecież pierwsze niezbędne źródło wszelkiej materialnej i duchowej kultury.

Darwin i jego uczniowie z abstrakcyjnej biologicznej teorii wysnuli dla przeszłości i przyszłości rodu ludzkiego wnioski sprzeczne z rzeczywistością i z głębszym poglądem na zjawiska historyczne i społeczne. “Wina tego błędu spada przede wszystkim na zupełne pomijanie ekonomicznych urządzeń oraz prawodawstwa państwowego opartego przeważnie na dowolności i przemocy. Darwin dał się wprowadzić w błąd abstrakcyjnym i tendencyjnym twierdzeniom Malthusa i naukom ekonomii indywidualistycznej.

Staje on w sprzeczności nawet ze samym sobą. Gdy raz bowiem wyższy postęp widocznie poczytuje za rezultat doboru w walce o byt, w bezpośrednio następującym zdaniu czyni uwagę, że najwyższą cząstkę natury ludzkiej, jej ustrój moralny, innym siłom przypisywać należy.