Dobór naturalny w walce o byt cz. 9

Przetrwanie najdoskonalszych, o ile pod najdoskonalszym rozumiemy najwyższy stopień przystosowania przy najwyższym stopniu zróżniczkowania, jest specjalnym faktem przetrwania najodpowiedniejszych. Wszystko w przyrodzie się przystosowywać, wszystko podlega doborowi, nie jest jednak rzeczą konieczną, by ten dobór dokonywał się w kierunku postępowym. Tylko w tym ostatnim rozumieniu rzecz pożyteczna i korzystna jest najlepszą i najdoskonalszą, a rozwój naturalny stopniowym udoskonaleniem organizmów.

Tu jedna dotknąć potrzeba jeszcze jednego ważnego punktu. Niejednokrotnie rzucano pytanie, czy teorię rozwoju organicznego pojmować należy jako jedynie na mechanicznych przyczynach opartą, czy też teleologia, to znaczy rozumowanie uwzględniające pojęcie celu, jest niezbędną dla zrozumienia zjawisk ewolucji. Moim zdaniem ci co mówią, że Darwin teleologiczną metodę zastąpił mechaniczną mierzą nazbyt daleko.