Pierwotne dzieje rodziny cz. 8

Bliższe fizjologiczne i psychiczne przyczyny powodujące to łączenie się krewnych są nam prawie zupełnie nieznane. Być może że szkodliwe następstwa takich częstych związków przez naturalny dobór odmieniły formy małżeńskiego pożycia i z wolna wytworzyły w świadomości człowieka wyobrażenie kazirodztwa.

Rozpoznanie stosunku pokrewieństwa rodziców i rodzeństwa jest bardzo skomplikowanym procesem psychicznym, możliwym jedynie jako logicznie unormowany łańcuch wyobrażeń. Tylko psycho-techniczne powstanie pojęcia przyczyny umożliwiło rozpoznanie stosunku rodziców do dzieci i dzieci do rodziców. Wyższym zwierzętom, a mianowicie małpom przypisujemy nadmierną, niemądrą miłość do dzieci. Jednakże nawet najbystrzejsza małpa nie dochodzi do twierdzenia: „Ty jesteś moim dzieckiem”. Trzeba sobie doskonale uświadomić tę różnicę, by zrozumieć, jak mało uprawnioną jest analogia między rodziną zwierzęcą a ludzką i jak tylko przez powolny postęp w obrębie społeczeństwa mogło sobie utorować drogę wyobrażenie pokrewieństwa polegające na przeobrażeniu punktu fizjologicznego w psychologiczny.