Demokracja społeczna cz. 9

Na nienormalnej walce polega również walka klas, która w kapitalizmie do szczytu dochodzi. Walka normalna obraca się na zewnątrz, nienormalna stawia człowieka przeciw człowiekowi. Pierwsza skłoniła ludzi do wynalezienia broni, narzędzi ubrania i mieszkań. W życiu pojedynczych narodów spotykamy okresy rozkwitu i okresy upadku, zależnie od tęga, czy ich siły skierowane są więcej do normalnej czy anormalnej walki o byt, ale ludzkość wzięta jako całość wciąż bez przerwy wstępuje coraz wyżej po drabinie cywilizacji i kultury. W walce ekonomicznej wszystkich przeciw wszystkim osiąga nienormalna walka punkt kulminacyjny, lecz przez nią również rozwijają się i ćwiczą te siły, które ją znoszą i usuwają, a przez społeczną demokrację usiłują przywrócić pierwotną równowagę między instynktem samozachowawczym a instynktem zachowania gatunku, równowagę zachwianą przez anormalną walkę.

Należy tutaj również omówić stanowisko A. R. Wallace‘a względem demokracji społecznej. Wallaee jest obok Darwina twórcą teorii doboru naturalnego. Niezależnie od Darwina, własnymi drogami doszedł on do doboru naturalnego w walce o byt i dziś jeszcze w wielu kwestiach dotyczących nauki ewolucji zajmuje zupełnie oryginalny i samodzielny punkt widzenia.