Pierwotne dzieje rodziny cz. 10

Pokrewieństwo wprawdzie wywołało podział, rozczłonkowanie hordy, ale jak powstało pojęcie pokrewieństwa w duszy człowieka pierwotnego? Rodziny i gromady zwierzęce łączy zmysłowa sympatia; jak jednakże powstać mogły duchowe związki stanowiące typowe cechy stosunków, które nazywamy małżeństwem ludzkim, ludzką rodziną i ludzkim społeczeństwem w przeciwieństwie do podobnych stosunków zwierzęcych? Mucke na pytanie to odpowiada w następujący sposób:

W stanie pierwotnym urodzenie, względnie pokrewieństwo powoduje zrzeszenie członków hordy, nie w dzisiejszym znaczeniu tego wyrazu, lecz w znaczeniu stosunków przestrzennych. „Ta lokalna równość pochodzenia przemawiająca najsilniej do zmysłowej duszy pierwotnego człowieka, we właściwym znaczeniu widownia jako sfera jego spostrzeżeń, stanowi klucz do tajemnic pierwotnego społeczeństwa, a także sposób wyjaśnienia trwałej świadomości gatunkowej w czasach przedhistorycznych.