Pierwotne dzieje rodziny cz. 13

Z przestrzennego postrzegania bliskości i przyległości powstaje postrzeganie następstwa w czasie. Geiger powiedział, że myślenie jest w rzeczywistości drugim wzrokiem, że bez zmysłu wzroku nie moglibyśmy dostrzec przyczynowego związku zjawisk. Tak jak z zakresu organiczno – zmysłowych wyobrażeń i czynów zwierzęcia wytworzyły się wzrokowe wyobrażenia przestrzeni, tak istotnie z układu obozowiska człowieka pierwotnego wraz ze wspólną pracą przy pomocy narzędzi wytworzyły się pierwsze wyobrażenia duchowych związków w duszy człowieka pierwotnego.

Z tego względu hipoteza Muckego jest nieocenionym przyczynkiem do nauki materializmu historycznego, a w ściślejszym znaczeniu do psychotechnicznej nauki rozwoju, którą przedstawiliśmy w rozdziałach poprzednich w związku z wywodami Kappa, Geigera i Noiree. Psychofizyka uwzględniać musi nie tylko stosunek duszy do indywidualnego ciała ale także do innych ludzi. I człowiek jest dla człowieka narzędziem, po którym musi się wewnętrzne wyobrażenie wspiąć tak jak po zmysłowym przedmiocie. Zatem nieodzownym zapełnianiem psychologii indywidualnej musi być psychofizyka społeczna.