Pierwotne dzieje rodziny cz. 11

Zatem przyczyną płciowego podziału nie jest wyobrażenie pokrewieństwa, gdyż na to potrzeba było wyższego rozwoju wyobrażeń. „Pierwsze ludzkie związki,  t. j. związki o jakich człowiek pierwotny miał wyobrażenie – były związkami przestrzennymi, lokalnymi, a nawet pierwsze pokrewieństwa miały tę cechę. Podobni szukają instynktownie legowiska obok podobnych sobie płcią i wiekiem. Dziewczęta umieszczają się obok dziewcząt, chłopcy obok chłopców, starzy przy starych, młodzi przy młodych. Z postrzegania rozmieszczenia w przestrzeni, bliskości i odległości, powstaje wyobrażenie związków przestrzennych. Pojedyncze szeregi powstały w drodze naturalnej przez płodzenie i urodzenie, jednakże wyobrażenie pokrewieństwa u człowieka pierwotnego nie jest z początku związkiem krwi lecz przestrzeni. Pojęcie rodu zrodziło się dopiero z pojęcia przestrzeni. Układ wspólnego obozowiska jest materialną przyczyną pierwotną wyobrażeń pokrewieństwa, jak Mucke usiłuje udowodnić na mocy określeń stopni pokrewieństwa.