Demokracja społeczna cz. 29

Twierdzenie, że wybór naturalny wynikający z walki o byt zapewnia trwanie najlepszym jest niesłuszne; w rzeczywistości tylko najlepiej przystosowani mają możność przeżyć innych. Różnica ta jest nader ważną zarówno w naturalnym jak i społecznym doborze. Niezaprzeczenie walka o byt zapewnia trwanie tych jednostek, które zarówno do zewnętrznego otoczenia jak do danej chwili historycznej najlepiej są przystosowane”. Rozróżnienie, jakie tutaj wprowadza Ferri ma istotnie wielką wagę, gdyż biologowie posługują się pojęciami najlepszy, najdzielniejszy, najdoskonalszy bez dokładnego określenia ich znaczenia. Dzielność, przystosowanie do warunków są to bez kwestii pojęcia różne. Wybór najlepiej przystosowanych dokonywa się w każdym, a zatem i w kapitalistycznym społeczeństwie, które jednak wśród pewnych okoliczności do wyboru moralnie najgorszych prowadzi.

Ferri zaznacza, że społeczna demokracja zapewnia wszystkim możność rozwijania indywidualności własnej bez przeszkód, podczas gdy obecnie wiele sił i talentów marnuje się wśród niepomyślnych warunków. „Wtedy niewątpliwie najlepsi zwyciężać będą w walce o byt, gdyż w środowisku normalnym zdrowe natury zawsze przewagę odnoszą”.

Sposoby zapatrywania wprowadzone przez Ferri’eego do dyskusji bardzo posunęły kwestię naprzód i silnie odparły niektóre zarzuty przeciwników, jakkolwiek nie można się zgodzić z niektórymi wywodami jego zresztą niezmiernie zajmującej książki.