Darwinistyczni zwolennicy społecznej demokracji cz. 5

Książka o pochodzeniu gatunków badając ślady rozwoju ludzkiego taż do najodleglejszych czasów i najpierwotniejszych form rozwoju, uczy ludzi patrzeć wstecz w nieskończoną przeszłość. Książka o „Kapitale” wykazując, iż kapitał jest rozporządzeniem niezapłaconą pracą, wytworem czasu pracy bezpłatnej, a zatem wynikiem bezprawia, tropiąc to bezprawie w jego zawiązku, jego dokonywaniu się w najskrytszych zakątkach, uczy człowieka widzieć na całej ziemi ścisły i zawiły związek społecznych zjawisk teraźniejszości. Są to dwa potężne świeżo zbudowane filary ludzkiego poznania”. Wspierając się na nich spoglądać można w nieskończoność przyszłości, wnioskować o nieuniknionym z natury rzeczy postępie rozwoju ludzkiego, choć mu towarzyszą błędy i pomyłki. Cała walka rozwojcnoa przyszłości musi się ograniczyć na współzawodnictwie świadomości moralnej, t. j. na rozwoju ludzkiego mózgu, prawdy i piękna, które z niego płyną. Ten logiczny wniosek musi wszystkich myślących ludzi napawać uczuciem radości nieskończonej.