Idea rozwoju cz. 8

Co się tyczy przystosowania przez odżywianie, to zawierają się w nim funkcje przemiany materii, wzrostu i zewnętrznego kształtowania się. Zależy ono od otoczenia, w jakiem dany organizm żyje, a na nie składają się zewnętrzne fizyczne i organiczne siły przyrody. Klimat, pogoda, powietrze, woda, ziemia, stan tempera tury, świat roślinny i zwierzęcy danej miejscowości krępują i ograniczają tryb życia organizmu i piętno swe nadają jego kształtom. Zoologowie rozróżniają rozmaite postacie przystosowania: przystosowanie bezpośrednie, zależne od osobistej odporności jednostki; przystosowanie pośrednie przez dziedziczenie zdolności; przystosowanie rozbieżne (polymorfizm, podział zwierzęcego państwa termitów, pszczół itd.); indywidualne przystosowanie polegające na tym, że mimo bliskiego pokrewieństwa jednostki bardzo się między sobą różnią, kumulacyjne przystosowanie skutkiem doboru naturalnego.