Pierwotne dzieje rodziny cz. 4

W tej postaci rodziny zatem tylko przodkowie i potomkowie, rodzice i dzieci są wykluczeni wzajemnie od praw i obowiązków małżeńskich. Bracia i siostry, cioteczne i stryjeczne rodzeństwo pierwszego, drugiego i najdalszego stopnia są sobie wzajemnie braćmi i siostrami a zarazem mężami i żonami”. W rodzinie Punalua niedozwolone są stosunki płciowe między braćmi i siostrami. Zatem rozwój stosunków płciowych postępuje w ten sposób, że krąg, w obrębie którego stosunki te są dozwolone, zmniejsza się ze względu na bliższe lub dalsze pokrewieństwo. Dalszy rozwój form małżeńskich nie interesuje nas tutaj.

Z innej strony zwalczano te poglądy Morgana. W najnowszych czasach zoolog Ziegler starał się obalić naukę o pierwotnym bezładzie jako błędną i socjalistyczną. Pisze on: „Już w najdawniejszej epoce rodu ludzkiego istniała rodzina oparta na jednożeństwi”. Wedle sprawozdań podróżników mają i małpy antropoidy żyć w monogamicznym stosunku płciowym, ponieważ zaś człowiek od małpy pochodzi, a zatem i dla niego monogamia musi być najnaturalniejszą i najpierwotniejszą formą płciowego związku.