Pośredni pogląd na daną kwestię cz. 15

Dla usprawiedliwienia tego systemu nie można się powoływać na „zwycięstwo najzdolniejszych”. W wolnej konkurencji zwyciężają nie tylko najdzielniejsi ale częściej może jeszcze najmniej sumienni., ci co bezwzględniej wyzyskują przyjazne ekonomiczne okoliczności (interes osobisty przechodzi w chciwość). Jedynym ich moralnym kodeksem jest kodeks kryminalny.

Przez to obniża się nieuchronnie cała skala moralności przemysłowo-handlowej.

Mimo tego ostrego zwalczania teoretyków doboru z punktu widzenia moralnego, Wagner jest jednak tak naiwnym i nieświadomym, że poleca „znakomite dzieło” zoologa Zieglera, który „demaskuje” naukowy humbug autorów społeczno-demokratycznych, wykazuje i odkrywa słabe strony ich zdań i wniosków. Jakkolwiek tutaj przyzywa zoologię na odsiecz przeciw demokracji społecznej, w swej rektorskiej mowie Wagner powiada: „Wielkie zmiany w zasadniczych naukowych poglądach i pozostających z niemi w związku głębszych zagadnieniach i badaniach odbiły się również i w mej gałęzi wiedzy oraz pokrewnych jej dziedzinach naukowych. Naczelne teorie i hipotezy współczesne, np. nauka Darwina, nauka dziedziczności i przystosowania, teoria ewolucyjna w zakresie naszych nauk wzbudziły nie mniejszy ferment niż w naukach przyrodniczych, dla których zostały utworzone.