Darwinistyczni zwolennicy społecznej demokracji cz. 2

Można by myśleć, że płynęło to z instynktownego poczucia, iż ta właśnie nauka dla ich dążeń niebezpieczną okazać się może. Opierało się to jednak raczej na przekonaniu, że teoria doboru naturalnego o powstawaniu zwierzęcych i roślinnych gatunków ma większe znaczenie dla organicznego świata i życia istot niższych niż dla społecznej historii cywilizacji i ustroju przyszłego […]
Kategoria: O darwiniźmie

Darwinistyczni zwolennicy społecznej demokracji cz. 1

Więcej niż Marks i Engels zajmowali się stosunkiem darwinizmu do demokracji społecznej ich naukowi i polityczni zwolennicy zwłaszcza zaś w Niemczech. W Niemczech właśnie darwinizm najwcześniej i najgłębiej przeniknął w treść oświaty ogólnej i tam też również współczesna społeczna demokracja najszybciej rozpowszechniła się w politycznym i literackim życiu. Młodzi jej zwolennicy wyrastali pod wpływem obu […]
Kategoria: O darwiniźmie