Pogląd Archive

Ewolucja i jej dowody

A zatem walka, walka o bogactwo stała się hasłem i dla klas wydziedziczonych. „Życie sprzyja silnym. Bądźmyż zatem silni! My stanowimy większość; braknie nam tylko łączności i odwagi. Gdy my, robotnicy, zjednoczymy się, siła będzie po naszej stronie”. W ten sposób stanęli obecnie biedni i bogaci przeciw sobie. Ekonomia polityczna nie chciała wiedzieć o żadnych
Category: Pogląd

Co to jest kod genetyczny

Obecnie zaś naukę Darwina przywołuje się na odsiecz dla tej surowej i twardej teorii społecznej. Te bezwzględne i surowe zasady ekonomiczne posłużyły najprzód na to, by nędzę mas w społeczeństwie usprawiedliwić jako nieuchronną konieczność, a wysokie stanowisko bogatych uprawnić jako przez przyrodę samą wskazane. Obecnie wydziedziczeni odwrócili ostrze w stronę przeciwną. Z tychże samych okrutnych
Category: Pogląd

Kreacjonizm literatura

Współzawodniczą one między sobą o najżyźniejsze i najpiękniejsze krainy, o wyzyskanie rynków zbytu, o większy udział w owładnięciu handlem całych części świata i całej ziemi. Wśród walki zachodzą chwile zagłady politycznej, narodowej lub fizycznej ludów mniej dzielnych i odpornych. Mniej użyteczne grupy ludzkości zostają wytępione, a zdolniejsze i dzielniejsze ludy i szczepy zapełniają coraz szersze
Category: Pogląd

Algorytm ewolucyjny

Ten popęd do życia, walka o byt i dobrobyt na dwojakiej drodze tworzą organizację społeczną i postęp ogólny. Po pierwsze tylko takie stanowisko zapewnia z reguły jednostce utrzymanie dla niej i jej rodziny, na którym zdobywa ona środki do życia i jego rozkosze także dla drugich i dla ogółu. Walka konkurencyjna wzmaga u człowieka pomysłowość
Category: Pogląd

Antropogeneza

Tymczasem, podczas gdy w walce z przyrodą rozsądek domaga się porządku, który by każdej istocie ludzkiej zapewnił rozwój jej sił i zdolności, miarę możliwości -wskazuje rozpoznanie trudów jakie skutkiem warunków naturalnych przy rozwoju tej idei się narzucają. Gdyż póki tylko prawdą jest – a będzie to prawdą jeszcze bardzo długo, że naturalne umiłowanie życia i
Category: Pogląd

Eukariota

Przyroda dąży do nierówności ludzkiej tak dalece, że pozostawiona sama sobie, czyni nieistnienie jednego człowieka warunkiem istnienia drugiego. Naturalne warunki przyrostu ludności wymagają, by niezliczone zarodki życia ludzkiego ginęły zostawiając miejsce wolne dla drugich, i by znaczna część możliwej żywotności marniała pod naciskiem dojrzałej żywotności innej grupy istot ludzkich. Oto jest prawo przyrody. Przeciw niemu
Category: Pogląd

Kodon

Nie można też zaprzeczyć, że ta harmonia da się w rzeczywistości w całym szeregu wypadków stwierdzić. Nie można również przeczyć i temu, że mnóstwo sił nieudolnych w ekonomicznej konkurencji ginie, że wielkie wynalazki, znakomite postępy techniczne, obfitość lepszych i tańszych przedmiotów potrzeby i zbytku są wynikiem tryumfów spekulacji prywatnej mianowicie zaś w najnowszych czasach. Niemniej
Category: Pogląd

Komórki eukariotyczne

Proszę na przykład czytać co następuje: „Kto wie, jak kucharka spogląda z góry na posługaczkę, lokaj z hrabiowskiego domu na lokaja mieszczańskiej rodziny, zdolny mularz lub cieśla na prostego wyrobnika, kto wie, jak jaskrawo odbijają się wszystkie te różnice stanowiska na poglądach i dochodach wszystkich mimo obecnego fanatyzmu równościowego, ten uzna w hierarchii stanów psychologiczną
Category: Pogląd

Gradualizm

Oto prawo walki o byt, które wtedy tylko można by stosować do człowieka gdybyśmy go uważali za czysty wytwór przyrody, jako zwierzę, a które u człowieka o tyle tylko ma zastosowanie, o ile pewne przyrodzone pierwiastki jeszcze przez cywilizację nie zostały ujarzmione”. Państwo powinno na przyszłość zmierzać pośrednio do równomierniejszego podziału zysków. „Najprzód musi za
Category: Pogląd

Rodzaje doboru naturalnego

Dalej rozwodzi się nad tym, że nierówność jednostek jest wytworem kultury, a nie tylko przyrody i że stopnie i przeciwieństwa fizycznych i duchowych uzdolnień klas społecznych tego samego narodu wyłącznie z cywilizacyjnych faktów wynikają. Zdanie, że nierówności nie są niezmiennym przyrodniczym faktem, lecz w znacznej części wynikiem przyczyn historycznych, na które człowiek oddziaływać może, podzielają
Category: Pogląd