O darwiniźmie Archive

Darwinistyczni zwolennicy społecznej demokracji cz. 10

W naturze rozgrywa się walka o byt. Wśród zwierząt zatem istnieje dobór naturalny: zwyciężają w boju życiowym najzdolniejsze, najlepiej do swego naturalnego otoczenia przystosowane. Naturalny i płciowy dobór, to genialne odkrycie Darwina, nie objaśnia jednak ostatecznie wszystkich życiowych zjawisk. Niejedno z nich wytłumaczyć się daje tylko prawem wyrównania i zależności organów. Zwierzęta i rośliny, które
Category: O darwiniźmie

Darwinistyczni zwolennicy społecznej demokracji cz. 9

Ponieważ w walce o byt najzdolniejsi i najdzielniejsi zwycięstwo odnoszą, zatem wszystkie rozkosze ziemi przypaść winny w udziale nieużytecznym głupcom z klas posiadających Najwyższe stanowiska w narodzie należą się nadzwyczajnej inteligencji takiego Thiers’a, Mac Mahona, Ludwika Napoleona. Bogactwa społeczne muszą być udziałem wrodzonej i wyrobionej uczciwości panów Bontoux i innych spekulantów giełdowych, dywidendy z kolei
Category: O darwiniźmie

Darwinistyczni zwolennicy społecznej demokracji cz. 8

Uczuciowy Leopold Jacoby żyje estetyczną teorią społeczeństwa ludzkiego. Jego celem jest człowiek estetyczny, gdyż jego zdaniem człowiek z natury przeznaczony jest na twórcę piękna, a najwyższą rozkoszą życia ludzkiego jest estetyczna twórczość. Łatwo zatem przyjdzie nam zrozumieć, że teoretycy konkurencji społecznej myśli Jacobiego pojęli fałszywie i odrzucili jako utopię. W małej ciekawej broszurce „ Materializm
Category: O darwiniźmie

Darwinistyczni zwolennicy społecznej demokracji cz. 7

Różnicę tę zaś pojmować musi w ten sam sposób jak natura: jako wzajemne dopełnianie się dwóch na tej samej wyżynie społecznej stojących czynników, jako udoskonalenie całego człowieka. W każdym całkowitym człowieku na ziemi idea socjalna dostrzega istotę w równym stopniu zdolną do rozwoju, a urzeczywistnić tę równość we wszystkich dziedzinach życia państwowego i społecznego w
Category: O darwiniźmie

Darwinistyczni zwolennicy społecznej demokracji cz. 6

Surowa, cielesna walka o byt, panująca wśród ludzi od początku dziejów cywilizacji aż do obecnych czasów, a znajdująca przy panujących obecnie metodach produkcji swój wyraz dotykalny i zwierzęcy w wolnej konkurencji, musi wśród ludzi ustać, musi się skończyć między budzącymi się do świadomości ludźmi w przeciwstawieniu do nieuświadomi mego świata zwierzęcego i roślinnego, zaniknąć musi
Category: O darwiniźmie

Darwinistyczni zwolennicy społecznej demokracji cz. 5

Książka o pochodzeniu gatunków badając ślady rozwoju ludzkiego taż do najodleglejszych czasów i najpierwotniejszych form rozwoju, uczy ludzi patrzeć wstecz w nieskończoną przeszłość. Książka o „Kapitale” wykazując, iż kapitał jest rozporządzeniem niezapłaconą pracą, wytworem czasu pracy bezpłatnej, a zatem wynikiem bezprawia, tropiąc to bezprawie w jego zawiązku, jego dokonywaniu się w najskrytszych zakątkach, uczy człowieka
Category: O darwiniźmie

Darwinistyczni zwolennicy społecznej demokracji cz. 4

W r. 1874 ukazała się książka Leopolda Jacoby: „Idea rozwoju, zawierająca społeczno-filozoficzny obraz dziejów ludzkości oparty na naukach darwinizmu i demokracji społecznej. Ona to widocznie dała powód Yirchowowi do oczerniania darwinizmu, jakoby on do społecznej demokracji prowadził. Poglądy Jacobiego na przyrodę i społeczeństwo przenika idea rozwoju, a jakkolwiek wywody jego są miejscami nieco marzycielskie, a
Category: O darwiniźmie

Darwinistyczni zwolennicy społecznej demokracji cz. 3

Dotychczas wprawdzie jeszcze nikt tego nie podniósł, lecz teoria Darwina jest ważną podporą demokracji społecznej, nieświadomie stanowi dla niej sankcję ze strony przyrodniczej wiedzy: „cóż bowiem ostatecznie stanowi główną zdobycz, a raczej praktyczne znaczenie teorii Darwina: obok głębokiego poglądu na działanie natury organicznej w ogóle niewątpliwie również ścisłe uznanie równości wszystkich ludzi”. Autor, ma się
Category: O darwiniźmie

Darwinistyczni zwolennicy społecznej demokracji cz. 2

Można by myśleć, że płynęło to z instynktownego poczucia, iż ta właśnie nauka dla ich dążeń niebezpieczną okazać się może. Opierało się to jednak raczej na przekonaniu, że teoria doboru naturalnego o powstawaniu zwierzęcych i roślinnych gatunków ma większe znaczenie dla organicznego świata i życia istot niższych niż dla społecznej historii cywilizacji i ustroju przyszłego
Category: O darwiniźmie

Darwinistyczni zwolennicy społecznej demokracji cz. 1

Więcej niż Marks i Engels zajmowali się stosunkiem darwinizmu do demokracji społecznej ich naukowi i polityczni zwolennicy zwłaszcza zaś w Niemczech. W Niemczech właśnie darwinizm najwcześniej i najgłębiej przeniknął w treść oświaty ogólnej i tam też również współczesna społeczna demokracja najszybciej rozpowszechniła się w politycznym i literackim życiu. Młodzi jej zwolennicy wyrastali pod wpływem obu
Category: O darwiniźmie