Zasady różniczkowania, przystosowania i udoskonalenia stanowią wprawdzie powszechną podstawę biologicznego rozwoju, nie tłumaczą jednak kwestii powstawania organicznych gatunków zwierząt i roślin ani ich rozwoju. Nauka Darwina o powstawaniu gatunków przez dobór naturalny w walce o byt jest jedyną przyrodniczą teorią, która najlepiej to zadanie spełnia. Darwin nie był zresztą jedynym badaczem przyrody, który rozwój gatunków