Demokracja w darwiniźmie Archive

Demokracja społeczna cz. 5

Widzimy, że Dodel bynajmniej nie pragnie zniesienia doboru naturalnego w walce konkurencyjnej; przeciwnie żąda, aby wszystkie talenty i uzdolnienia współzawodniczyły ze sobą; przeczy tylko temu, aby się dzisiaj tak działo. Należy dla młodzieży usunąć nierówność warunków bytu i rozwoju, a pozostawić ją doborowi naturalnemu na równej dla wszystkich społecznej podstawie. „Im większe współzawodnictwo na wszystkich
Category: Demokracja w darwiniźmie

Demokracja społeczna cz. 4

Tak się jednak nie dzieje. Dodel twierdzi, że rozwój przemysłu i idące z nim w parze nagromadzenie się kapitału wytworzyły zgubny dla rozwoju cywilizowanej ludzkości stan rzeczy; że dziś więcej niż kiedykolwiek jedynie zbawienna zasada naturalnego doboru wśród naszego własnego społeczeństwa gwałconą jest i wypieraną, a w jej miejscu panuje zasada doboru sztucznego (tj. nienaturalnego
Category: Demokracja w darwiniźmie

Demokracja społeczna cz. 3

Kto sobie pozwala na takie nadużywanie teorii Darwina o doborze naturalnym w walce o byt dochodząc do podobnego rodzaju wniosków, ten jego naukę rozumie fałszywie, połowicznie lub też rozmyślnie kłam zadając wszelkiemu doświadczeniu, w niedorzeczność ją obraca. Lub może zechce kto twierdzić, że sfera wielkich właścicieli jest istotnie najlepiej od natury uposażoną częścią narodu? Któż
Category: Demokracja w darwiniźmie

Demokracja społeczna cz. 2

Walka mordercza człowieka przeciw człowiekowi mimo współczesnych humanitarnych prądów przybrała tylko inną postać i rozgrywa się na innym polu; dokonywa się ona wśród całego społeczeństwa pod złudnymi pozorami pokoju. Rzadko widzimy przelew krwi, nie słyszymy huku armat i dźwięku haseł wojennych, jednakże człowiek myślący i uważny widzi, że anioł śmierci wciąż zbiera żniwo tam, gdzie
Category: Demokracja w darwiniźmie

Demokracja społeczna cz. 1

Ale co do tego punktu to do obecnej pory ani darwiniści, ani demokraci społeczni nie przytoczyli wystarczających argumentów. Z pomiędzy znakomitszych przyrodników niemieckich wymienić można chyba jednego A. Dodel’a, który – choć wyznawca nauki Darwina, był przyjacielem demokracji społecznej i nie uznawał sprzeczności między tymi dwiema teoriami. Dodel w swej: „Nowszej teorii stworzenia” wykazał naturalny
Category: Demokracja w darwiniźmie