Idea rozwoju cz. 6

Zasada różniczkowania rządzi życiem technicznym i duchowym tak samo jak fizycznym. Pierwotnemu człowiekowi służy krzemień jako pierwotne, najprostsze narzędzie do wszystkich czynności technicznych: krajania, tłuczenia, piłowania, kopania, skrobania, ciskania itd. Z tego pierwotnego praktycznego narzędzia stopniowo przy współczesnej zmianie materiału i kształtu wytworzyły się przez różniczkowanie najprostsze maszyny, nóż, młot, świder, szpadel itd. Z nich przez dalsze wielostronne różniczkowanie i spożytkowanie sił przyrody powstały wszystkie najbardziej skomplikowane maszyny teraźniejsze.

Dzieje rozwoju zdolności psychicznych okazują, że wszystkie czucia zmysłowe pochodzą od pierwotnego czucia, które, zdaje się, było podobne do czucia dotykowego. Nawet nasze uczucia i wyobrażenia podlegają prawu podziału i wyodrębniania. Historia wiedzy ludzkiej okazuje, jak z najdawniejszej formy, w której się wszelka myśl ludzka przejawiała, z religii mitycznej, w ciągu wieków wyłoniły się wszelkie gałęzie wiedzy. Każdą dziedzinę cywilizacji ludzkiej zbadać można w podobny sposób i wyświetlić, że prawo różniczkowania ma dla niej ogromne znaczenie. Dziś w życiu umysłowym nastąpił taki podział pracy, że jednostka może zaledwie wzrokiem objąć jej różne kręgi, ale opanować ich nie może.