Idea rozwoju cz. 5

Dopiero wtedy zrozumiemy ustrój ciała, gdy wyśledzimy oddzielne fazy w dziejach jego rozwoju. Każde rozwinięte ciało było pierwotnie komórką a raczej dwiema komórkami, ojcowską komórką nasienną i macierzyńską komórką jajkiem, które się połączyły w akcie rozrodczym dla wytworzenia jednej komórki zapłodnionej, zdolnej do rozwoju. Ta komórka jest przez pewien czas jednorodnym czynnikiem wszystkich funkcji życiowych, ruchu, odżywiania, czucia i t. d. Punkt wyjścia wzrostu nowego ciała stanowi podział zapłodnionej komórki na pewną liczbę komórek pochodnych, które układają się w pewnym stałym porządku obok siebie. Początkowo podział ten jest czysto przestrzennym rozgraniczeniem, wkrótce jednakże występują zmiany w chemiczno-fizycznych właściwościach substancji, w kształcie i funkcjach komórek, polegające na przekształceniu się komórkowej protoplazmy i jej czynności. Podczas gdy komórka pierwotna sama wszystkie funkcje spełniać musiała, występuje teraz tego rodzaju podział pracy, że odrębne grupy komórek, organy, przejmują na siebie pewną czynność. Z tym podziałem pracy łączy się spotęgowanie wydajności pracy, gdy bowiem organy mięśniowe spełniają tylko czynność ruchu, organy płciowe czynność mnożenia, nerwowe czucia i świadomości, pozostaje możność wielkiego spotęgowania wydajności pracy każdego organu w jego zakresie. Wzrost rozwijającego się ciała nie jest więc tylko zwiększaniem się jego rozmiarów i jego materii, lecz zarazem i spotęgowaniem jego czynności na podstawie jakościowego różniczkowania jego organów.

 

Comments

 1. Reklama:

  To Cię zaciekawi:

  hurtownia kwiatów sztucznych wrocław
  bramy segmentowe łódź
  rury wentylacyjne
  rusztowanie plettac
  Rynny plastikowe
  Rynny stalowe
  rzeczoznawca majątkowy Toruń
  sala konferencyjna rzeszów
  sala na wesele na kaszubach
  sala na wesele okolice gdańska