Idea rozwoju cz. 16

Społeczny i techniczny podział pracy nie powinien przed nami zasłaniać człowieka, dla którego społeczeństwo istnieje. Wielostronne różniczkowanie jego zdolności nie powinno naruszać jego organicznej i psychicznej harmonii.

Stanowi to trudne zadanie osobistego wykształcenia, a im dalej postępuje podział pracy zamieniając ludzi na jednostronne bydło robocze, tym trudniejszym staje się to zadanie. Kie powinno nas to jednak pesymistycznie nastrajać zwątpieniem i niechęcią dla naszego cywilizacyjnego rozwoju przejmować. Poznaliśmy przyczyny wzmagającej się dysharmonii. Prawo przyrodzone społecznego różniczkowania nie jest absolutnie nieuchronnym przeznaczeniem. Odkryliśmy już środki zażegnania lub ograniczenia złych i szkodliwych następstw tego procesu. Widoki te otwiera przed nami demokracja społeczna.