Dobór naturalny w walce o byt cz. 7

Instynkt samozachowawczy jednostek i walka osobników o utrzymanie swego istnienia stanowią tę przyrodzoną siłę, która spełnia zadanie naturalnego hodowcy. Osobniki są twórcami własnego gatunku. Jednakże tylko utrzymanie się przy życiu współzawodniczących między sobą istot żyjących, tworzy nowe gatunki, o ile istnieje współubieganie się o środki żywności między organizmami licznie pojawiającymi się na ziemi. Instynkt samozachowawczy i instynkt rozrodczy są to dwie siły fizjologiczne walczące ze sobą i wywołujące współzawodnictwo. „Wśród tego współzawodnictwa każda różnica indywidualna, choćby najdrobniejsza i w jakikolwiek bądź sposób powstaje, jeśli tylko cokolwiek dla jednostki korzystną się okaże w jej nieskończenie powikłanych stosunkach z innymi istotami i otaczającą przyrodą, sprzyja zachowaniu jednostki i zwykle przekazana bywa jej potomstwu”. Badacze natury obliczyli olbrzymią zdolność rozrodczą pojedynczych gatunków zwierzęcych i roślinnych i stwierdzili niesłychaną liczbę komórek nasiennych i jajowatych wytwarzanych corocznie na to, by nie wielka tylko ich liczba przetrwała, podtrzymała istnienie gatunku lub go udoskonaliła.