Darwinistyczni zwolennicy społecznej demokracji cz. 4

W r. 1874 ukazała się książka Leopolda Jacoby: „Idea rozwoju, zawierająca społeczno-filozoficzny obraz dziejów ludzkości oparty na naukach darwinizmu i demokracji społecznej. Ona to widocznie dała powód Yirchowowi do oczerniania darwinizmu, jakoby on do społecznej demokracji prowadził. Poglądy Jacobiego na przyrodę i społeczeństwo przenika idea rozwoju, a jakkolwiek wywody jego są miejscami nieco marzycielskie, a fantazja poety z rozumem myśliciela idą o lepsze, jednakże uchwycił on głęboko zasadniczy związek między przyrodoznawczą nauką Darwina, a społeczną Marksa. Przeprowadza on zajmujące zestawienie „Powstania gatunków”- Darwina z „Kapitałem w Marksa. Widzi on w książce Darwina punkt wyjścia dla przewrotu we wszystkich dziedzinach przyrodniczych i językowych.

Czym owe dzieło o pochodzeniu gatunków było dla powstawania i rozwoju nieświadomej przyrody aż do człowieka, tym jest „Kapitał“ dla powstawania i rozwoju związków ludzkich jednostek w państwowych i społecznych organizacjach ludzkości”. „Książka o „Kapitale” zdziera zasłonę z tajemnic współczesnego ludzkiego świata.