Darwinistyczni zwolennicy społecznej demokracji cz. 14

Ta walka broni i narzędzi, ujawniająca taki sam charakter, jak walka o byt zwierząt i roślin, jest przyczyną nadzwyczajnego rozwoju narzędzi przemysłu i wojny. Walka o byt u ludzi, którzy wznieśli się ponad niski stopień zwierzęcego istnienia, ani nie posiada tych cech, co u zwierząt, ale nie osiąga tych samych rezultatów. Ażeby zatem zrozumieć bieg rozwoju ludzkiego, należy badać sztuczne społeczne stosunki, jakie ludzie wytworzyli, ich działanie i oddziaływanie na człowieka i społeczeństwo. Jeżeli myśli Lafargue’a krótko i treściwie zesumujemy w głównych punktach, okaże się, że zasługa jego polega na wykazaniu, że mimo pochodzenia człowieka od zwierząt, współzawodnictwo w świecie ludzkim inny ma charakter niż w zwierzęcym, że i postać walki i jej wyniki w obu wypadkach są odmienne, gdyż organy stanowiące broń i narzędzie zwierzęcia z jego organizmem nierozdzielne, sztuczne zaś uzbrojenie człowieka narzędziami mechanicznymi wytwarzają całkiem różne warunki bytu i walki, że wreszcie tej ostatniej rezultatem nie zawsze bywa zwycięstwo i trwanie najlepszych i najdoskonalszych, lecz często dzieje się przeciwnie.